C C C C A+ A A- X

ОБУЧЕНИЕ НА НОВOИЗБРАНИТЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ТУТРАКАН, мандат 2020-2024

Дата на публикуване 24 януари 2020 Последна редакция 27 януари 2020 Новини Отпечатай

  На 24 януари 2020 година се проведе първоначално обучение на новоизбраните съдебни заседатели към Районен съд – Тутракан,  в Съдебната палата в гр.Силистра.  Мандатът им е до 2024 година и започва да тече от полагането на клетвата.

  Лектор бе Ана Аврамова - съдия в Окръжен съд – Силистра и обучител към Националния институт на правосъдието. Тя разясни по достъпен начин устройството на съдебната власт, статутът на съдебните заседатели, правата, задълженията и изискванията към работата им, включително и етичните норми на поведение, които следва да спазват. Присъстващите бяха запознати и с основните понятия и принципи от материално наказателното право и наказателния процес, със съдебните процедури по наказателните дела. Дадени бяха насоки и към самата организация на работата  им.

  Обучаемите бяха провокирани да приложат новите си знания чрез различни практически задачи, които биха им помогнали да се справят сами в реални ситуации. С огромен интерес заседателите активно участваха в решаването на представените от лектора казуси, като подобно на съдебния процес, изказаха мненията си преди съдията.

  Четирима от положилите клетва са били заседатели и в предишния мандат

  Най-младият съдебен заседател е на 36 години, а най-възрастният - на 66 години. Девет от тях са с Висше образование, двама с полувисше и трима със средно образование.

  Обучение от подобен тип се провежда за първи път  на заседатели към РС-Тутракан.

  През следващите четири години от мандата си, избирани на случаен принцип, новите заседатели ще участват в съдебните състави по наказателни дела, когато за престъпленията  се предвижда наказание „лишаване от свобода“ повече от пет години. Съдебните заседатели имат равни права и задължения със съдиите. Участието им в наказателния процес е гаранция за справедливостта и безпристрастността на този процес.

  На всички участвали в обучението съдебни заседатели бяха връчени удостоверения от Националния институт на правосъдието.

 

24 януари 2020 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация